ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Училищата сред природата се провеждат в известни наши курорти и места за отдих в категоризирани 3 и 4 звездни хотели. Базите са проверени и избрани така, че да отговарят на изискванията, има класни стаи и възможност за игри. Училищата сред природата могат да бъдат и по зададена тема/история, екология, природознание, обичаи и традиции и др./

Туристическа агенция Анидел Травел е член на Националната асоциация за детски и младежки туризъм
/НАДМТ/